ALIMENTOS

 

Alimentos para Aves

Pollito Inicial:...... (de-1 a 60 días)
Recría:...... (de 60 días a 20 Sem.)
Ponedora 17%: .....(+ de 20 Sem.)
Broiler Inicial:..... (de 1 a 30 días)
Broiler Final :........ (+ de 30 días)
Pollito Casero :........ (aves libres)
Ponedora Casero: .....(aves libres
)

Alimentos para Cerdos

Inicial:.... (entre 5 y 20 kilos de peso)
Crianza: (entre 20 y 50 kilos de peso)
Engorde: (para + de 50 kilos de peso)
Lactante:........ (para madres en leche)

Materias Primas

Maiz
Maiz Molido
Maiz Chancado Fino
Maiz Chancado Grueso
Afrecho de Soya
Afrechillo
Harina de Carne

Lupino

Fosfato Tricalcico

Conchuelas